Gastcollege Clojure @ HAN

Michiel Borkent

20-06-2013

Gastcollege Clojure @ HAN

Wie ben ik?

Michiel Borkent

 • 1992: begonnen met GW-BASIC
 • 1999 – 2005 Technische Informatica @ Universiteit Twente
 • Bedrijfsleven: C#, SAS (BI), …
 • Sinds 2010 docent Informatica @ Hogeschool Utrecht
 • Vanaf sep 2013 weer bedrijfsleven in

Vragen of contact?

Waarom vind ik FP interessant?

 • hoger abstractieniveau, elegantie, meer 'declaratief'
 • meer doen met minder code
 • concurrency/parallellisme
 • nieuwsgierig: hoe los je iets op in verschillende paradigma’s?

Wat is Clojure?

 • Relatief jonge programmeertaal: 2007.
 • Ontworpen door Rich Hickey
 • Gebaseerd op een van de oudste programmeertalen: Lisp (1958)
 • Ontworpen om te draaien op bestaande hostomgevingen: JVM, CLR, Javascript-engines

Wat is Clojure?

 • Keep it Simple: 'low profile architecture'
 • Clojure is een dynamische getypeerde functionele programmeertaal
 • Combineert een boel invloeden van andere programmeertalen

Eigen ervaring met FP/Lisp/Clojure

 • Eerste programmeervak van mijn opleiding was in Miranda, voorloper van Haskell
 • In 2005 afstudeeropdracht Technische Informatica (2005): functioneel programmeren in Common Lisp toegepast op muzikale data

Eigen ervaring met FP/Lisp/Clojure

 • In 2009 Clojure ontdekt: een Lisp voor de JVM, hobbymatig
 • Zou voor mijn werk JVM nodig hebben, Clojure lag voor de hand
 • In 2011 HBO-studenten onderzoek laten doen naar verschillen software ontwikkelen in Clojure vs OO
 • In 2012 een cursus ‘Functioneel Programmeren in Clojure’ ontwikkeld, inmiddels 2x gegeven (zie: http://michielborkent.nl/clojurecursus)

Wat is functioneel programmeren?

 • Pure functies
 • Hogere orde functies
 • Immutability/persistente datastructuren
 • Lazyness

Korte uitleg van deze begrippen aan de hand van Clojure.

 • Eerst: hoe kun je de voorbeelden uit deze sheets zelf uitproberen?

REPL

 • Interactieve manier van ontwikkelen
 • REPL: Read Eval Print Loop
user=>             <- prompt

REPL

 • Interactieve manier van ontwikkelen
 • REPL: Read Eval Print Loop
user=> (inc 1)         <- expressie
2               <- resultaat

REPL

 • Interactieve manier van ontwikkelen
 • REPL: Read Eval Print Loop
user=> (println "hello world") <- expressie
hello world          <- side effect
nil              <- resultaat

Ontwikkelomgevingen

 • Voor Eclipse-gebruikers: CounterClockwise plugin: https://code.google.com/p/counterclockwise/
 • CCW is verreweg de beste en meest actief ontwikkelde plugin vergeleken met andere IDES+plugins
 • Mocht je een extra uitdaging willen: Emacs + nrepl.el

CounterClockwise

 • Biedt per Clojure-project een REPL in Eclipse
 • Biedt Leiningen ondersteuning
 • Leiningen is Maven met een Clojure-schil eromheen (+ veel meer)
 • Nieuw Clojure project

CounterClockwise

 • Inhoud project.clj, vergelijkbaar met pom.xml van Maven, maar dan Clojure-notatie ipv XML
 • Clojure is zelf gewoon een dependency.
 • Versie is dus per project makkelijk in te stellen.
(defproject gastcollege "0.1.0-SNAPSHOT"
 :description "FIXME: write description"
 :url "http://example.com/FIXME"
 :license {:name "Eclipse Public License"
      :url "http://www.eclipse.org/legal/epl-v10.html"}
 :dependencies [[org.clojure/clojure "1.5.1"]])

REPL starten voor project

Run as Clojure application img/eclipse-repl.png

Functieaanroep

(inc 1)

in plaats van:

inc(1)
 • Dit noem je ook wel prefix-notatie.

If-expressie

(if (< (rand-int 10) 5)
  "Getal kleiner dan 5"
  "Getal groter dan of gelijk aan 5")

Let

(let [x (+ 1 2 3)
   y (+ 4 5 6)
   z (+ x y)]
 z) ;;=> 21

Terug naar wat is FP?

Imperatief programmeren = Place oriented programming img/imperative-flow.png

Terug naar wat is FP?

Functioneel programmeren = Value oriented programming img/functional-flow.png

Pure functies

Conceptueel zoals wiskundige functie:

 • gegarandeerd dezelfde output bij dezelfde input
 • een functie-aanroep kan dus altijd vervangen worden door zijn uitkomst
 • geen (serieuze) side effects (IO, mutatie van objecten, etc)

Pure functies

De meeste functies in Clojure zijn puur.

(inc 10) ;;=> 11
(inc 11) ;;=> 12
(count "foo") ;;=> 3
(count "dude") ;;=> 4
(str "foo" "bar") ;;=> "foobar"

Pure functies

Niet-pure functies zijn echter gewoon mogelijk (i.t.t. Haskell)

(rand-int 10) ;;=> 7
(rand-int 10) ;;=> 0
(time (inc 1)) ;;=> 
"Elapsed time: 0.022 msecs" <- side effect
2              <- resultaat
user=> (time (inc 1))
"Elapsed time: 0.024 msecs" <- side effect
2              <- resultaat
 • Waarom zijn rand-int en time niet puur?
 • NB: time is een speciaal soort functie, nl. een macro

Pure functies

 • Makkelijker testbaar
 • Geen afhankelijkheid van globale state (bv attributen van een klasse of object)
 • Dus makkelijker lokaal uit te proberen (REPL) en over te redeneren
 • Veel aanroepen van pure functies zijn makkelijker te parallelliseren, omdat ze onafhankelijk van elkaar kunnen draaien
 • Compiler kan optimaliseren (Haskell, C, …)
 • Clojure gebruikt puurheid van functies in combinatie met concurrency-mechanismen (atoms, refs, …)

Voorbeeld atom + pure functies

(def game-state (atom {:score 0}))

(defn increase-score [old-state points]
 (update-in old-state [:score] + points))

;; test:
(increase-score {:score 40} 20) ;;=> {:score 60} 

(defn score! []
 (swap! game-state increase-score 20))

@game-state ;;=> {:score 0}
(score!)
@game-state ;;=> {:score 20} 
(score!)
@game-state ;;=> {:score 40} 

Voorbeeld parallellisatie

(defn reverse-str [s]
 (apply str
     (reverse s)))

(reverse-str "foo") ;;=> "oof"

Sequentieel

(map reverse-str ["foo" "bar" "baz"])
;;=> ("oof" "rab" "zab")

Parallel (1 letter verschil)

(pmap reverse-str ["foo" "bar" "baz"])
;;=> ("oof" "rab" "zab")

Hogere orde functie

 1. Functie die een of meer functies als invoer heeft
 2. Of: functie die een andere functie oplevert (komen we vandaag niet aan toe)

Hogere orde functie: map

(map inc [1 2 3]) ;;=> (2 3 4)
 • Invoer-functie is hier inc
 • Past invoerfunctie toe op elk element in een collectie.
 • Levert een nieuwe collectie op.

Hogere orde functie: filter

(odd? 1) ;;=> true
(odd? 2) ;;=> false
(range 10) ;;=> (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9)
(filter odd? (range 10)) ;;=> (1 3 5 7 9)
 • Invoer-functie is hier odd?
 • filtert de elementen uit een collectie waarvoor functie 'logisch waar' oplevert (In Clojure is alles behalve nil en false logisch waar)

Hogere orde functie: reduce

(reduce + [1 2 3 4 5]) ;;=> 15

Stappen:

(reduce + [1 2 3 4 5])
(+ 1 2) ;;=> 3
(reduce + [3 3 4 5])
(+ 3 3 ) ;;=> 6
(reduce + [6 4 5])
(+ 6 4) ;;=> 10
(reduce + [10 5])
(+ 10 5) ;;=> 15
15

Hogere orde functie: reduce

 • Veel functies gebruiken intern reduce, waardoor ze zijn aan te roepen met een variabel aantal argumenten:
(+ 1 2 3 4 5) ;;=> 15

Hogere orde functie: reduce

 • Complexere functie: frequencies:
(frequencies ["foo" "bar" "bar" "foo" "baz"]) 
;;=> {"foo" 2, "bar" 2, "baz" 1}
 • Hoe zou je dit kunnen aanpakken met reduce?
 • We zullen dit voorbeeld zometeen gaan uitwerken, eerst kennis nodig van hashmaps in Clojure

Persistente datastructuren

 • een instantie van een datastructuur wijzigt niet meer na constructie
 • een nieuwe instantie kan gebaseerd worden op de structuur van een oudere instantie

Lijsten (immutable)

(def l1 (list 1 2 3))
(def l2 (conj l2 0))
l2 ;;=> (0 1 2 3)

Structural sharing:

img/123list.png

img/0123list.png

Vectoren (immutable)

(def v [1 2 3])
(rest v) ;;=> (2 3)
(conj v 4) ;;=> [1 2 3 4]
(pop v) ;;=> [1 2]
(assoc v 0 10) ;;=> [10 3 4]
(subvec v 1 2) ;;=> [2]

Je kunt vectoren niet wijzigen. Wel nieuwe maken op basis van oude.

Hashmaps (immutable)

(def m {:a "foo", :b "bar"})
(get m :a) ;;=> "foo"
(get m :c) ;;=> nil
(get m :c :not-found) ;;=> :not-found
(assoc m :c "baz") ;;=> {:a "foo", :c "baz", :b "bar"}

Hashmaps (immutable)

({:a "foo" :b "bar"} :a) ;;=> "foo"

(:b {:a "foo" :b "bar"}) ;;=> "bar"
 • maps zijn functies van keywords
 • keys zijn functies van maps

Voordelen persistente datastructuren

 • Vanwege immutabiliteit voorkom je veel lastige concurrency-situaties: niet hoeven nadenken over locking
 • Zijn erg efficiënt vanwege structural sharing (geen duplicering van overlappende structuur)
 • Vrij te delen met andere softwaremodules zonder ernstige dependencies te creeëren: geen DTOs of object-clones nodig zoals in Java

Hogere orde functie: reduce

We weten nu alle ingrediënten om zelf frequencies te kunnen programmeren…

(frequencies ["foo" "bar" "bar" "foo" "baz"]) 
;;=> {"foo" 2, "bar" 2, "baz" 1}
 • Hoe zou je dit kunnen aanpakken met reduce?
 • Stap 1: maak een functie van 2 argumenten welke 1 stap van de iteratie kan berekenen en test de functie
 • Stap 2: toepassen met reduce

Eerst even imperatief (Python)

def frequencies(coll):
 result = {}
 for elt in coll:
  if elt in result:
   result[elt] += 1
  else:
   result[elt] = 1
 return result

# frequencies(["foo","bar","foo", "bar","baz"])
# => {'bar': 2, 'baz': 1, 'foo': 2}

Stap 1

Maak een functie f zodat:

(f {} "foo")        ;;=> {"foo" 1}
(f {"foo" 1} "foo")     ;;=> {"foo" 2}
(f {"foo" 1 "bar" 1} "foo") ;;=> {"foo" 2 "bar" 1} 
(f {"foo" 1} "bar")     ;;=> {"foo" 1, "bar" 1}

(defn f [m e]
 ...)

Testen definiëren in Clojure

(use 'clojure.test)
(declare f) ;; f bestaat nog niet
(deftest test-f
 (is (= (f {} "foo") {"foo" 1}))
 (is (= (f {"foo" 1} "foo") {"foo" 2}))
 (is (= (f {"foo" 1 "bar" 1} "foo") {"foo" 2 "bar" 1}))
 (is (= (f {"foo" 1} "bar") {"foo" 1, "bar" 1})))

(run-tests)
Ran 1 tests containing 4 assertions.
0 failures, 4 errors.
{:type :summary, :pass 0, :test 1, :error 4, :fail 0}

4 errors, want f is nog niet gedefiniëerd

Stap 1

Maak een functie f zodat:

(defn f [m e]
 (if (= m {}) {e 1}))

(run-tests)

...

Stap 1

Testing user

FAIL in (test-f) (NO_SOURCE_FILE:3)
expected: (= (f {"foo" 1} "foo") {"foo" 2})
 actual: (not (= nil {"foo" 2}))

FAIL in (test-f) (NO_SOURCE_FILE:4)
expected: (= (f {"foo" 1, "bar" 1} "foo") {"foo" 2, "bar" 1})
 actual: (not (= nil {"foo" 2, "bar" 1}))

FAIL in (test-f) (NO_SOURCE_FILE:5)
expected: (= (f {"foo" 1} "bar") {"foo" 1, "bar" 1})
 actual: (not (= nil {"foo" 1, "bar" 1}))

Ran 1 tests containing 4 assertions.
3 failures, 0 errors.
{:type :summary, :pass 1, :test 1, :error 0, :fail 3}

Stap 1

Maak een functie f zodat:

(contains? {:a 1 :b 2} :a) ;;=> true
(contains? {:a 1 :b 2} :c) ;;=> false

(defn f [m e]
 (if (= m {}) {e 1}
  (if (contains? m e)
   (assoc m e (inc (m e))))))

(run-tests)
...

Stap 1

Testing user

FAIL in (test-f) (NO_SOURCE_FILE:5)
expected: (= (f {"foo" 1} "bar") {"foo" 1, "bar" 1})
 actual: (not (= nil {"foo" 1, "bar" 1}))

Ran 1 tests containing 4 assertions.
1 failures, 0 errors.
{:type :summary, :pass 3, :test 1, :error 0, :fail 1}

Stap 1

(defn f [m e]
 (if (= m {}) {e 1}
  (if (contains? m e)
   (assoc m e (inc (m e)))
   (assoc m e 1))))

(run-tests)

Testing user

Ran 1 tests containing 4 assertions.
0 failures, 0 errors.
{:type :summary, :pass 4, :test 1, :error 0, :fail 0}

Het werkt! Nog niet helemaal 'idiomatic'. Zometeen refactoren. Nu eerst even stap 2.

Stap 2

user=> (reduce f ["foo" "bar" "bar" "foo" "baz"])
IllegalArgumentException contains? not supported on type: 
java.lang.String clojure.lang.RT.contains (RT.java:724)

Dit klopt. Functie f verwacht een map en een element (string).

Stap 2

(reduce f {} ["foo" "bar" "bar" "foo" "baz"])
;;=> {"baz" 1, "bar" 2, "foo" 2}

Zelfde als:

(reduce f [{} "foo" "bar" "bar" "foo" "baz"])

Stappen:

(f {} "foo") ;;=> {"foo" 1}
(f {"foo" 1} "bar") ;;=> {"foo" 1 "bar" 1}
(f {"foo" 1 "bar" 1} "bar") ;;=> {"foo" 1 "bar" 2}
(f {"foo" 1 "bar" 2} "foo") ;;=> {"foo" 2 "bar" 2}
(f {"foo" 2 "bar" 2} "baz") ;;=> {"baz" 1, "bar" 2, "foo" 2}

Stap 2

De functie frequencies:

(defn f [m e]
 (if (= m {}) {e 1}
  (if (contains? m e)
   (assoc m e (inc (m e)))
   (assoc m e 1))))

(defn frequencies [coll]
 (reduce f {} coll))

Stap 2

De functie frequencies:

(defn- f [m e] ;; private function
 (if (= m {}) {e 1}
  (if (contains? m e)
   (assoc m e (inc (m e)))
   (assoc m e 1))))

(defn frequencies [coll]
 (reduce f {} coll))

Stap 2

De functie frequencies:

(defn frequencies [coll]
 (let [reducefn (fn [m e] ;; local function
          (if (= m {}) {e 1}
           (if (contains? m e)
            (assoc m e (inc (m e)))
            (assoc m e 1))))]
 (reduce reducefn {} coll)))

Stap 2

De functie frequencies:

(defn frequencies [coll]
 (reduce (fn [m e] ;; anonymous function
      (if (= m {}) {e 1}
       (if (contains? m e)
        (assoc m e (inc (m e)))
        (assoc m e 1))))
     {} coll))

De reduce-functie kan mooier/korter. Overbodige case, wie ziet 'em?

assoc

Indien lege map meegegeven:

(= m {}) {e 1}

Indien niet lege map en key zat nog niet in de map:

(assoc {"foo" 1} "bar" 1) ;;=> {"foo" 1 "bar" 1}

Maar:

(assoc {} "foo" 1) ;;=> {"foo" 1}

Dus 'special case' is onnodig.

Stap 2

(defn frequencies [coll]
 (reduce (fn [m e]
      (if (contains? m e) 
       (assoc m e (inc (m e)))
       (assoc m e 1)))
     {} coll))

De reduce-functie kan nóg mooier/korter. Wie heeft een suggestie?

Map lookup met default waarde

(def m {"foo" 1 "bar" 2})
(m "foo") ;;=> 1
(m "bar") ;;=> 2
(m "baz") ;;=> nil
(m "baz" :not-found) ;;=> :not-found
(m "baz" 0) ;;=> 0 

Stap 2

(defn frequencies [coll]
 (reduce (fn [m e]
       (assoc m e (inc (m e 0))))
     {} coll))

Functioneel vs imperatief

(defn frequencies [coll]
 (reduce (fn [m e]
       (assoc m e (inc (m e 0))))
     {} coll))
def frequencies(coll):
 result = {}
 for elt in coll:
  if elt in result:
   result[elt] += 1
  else:
   result[elt] = 1
 return result

frequencies in clojure.core:

(defn frequencies
 "Returns a map from distinct items in coll to the number of times
 they appear."
 {:added "1.2"
  :static true}
 [coll]
 (persistent!
  (reduce (fn [counts x]
       (assoc! counts x (inc (get counts x 0))))
      (transient {}) coll)))

Transients optimalisatie, algoritme is hetzelfde.

Webapplicatie woorden tellen

In Eclipse:

 • New Clojure project genaamd freqweb
 • Template: compojure-app (zie https://github.com/yogthos/compojure-template)
 • Open source file freqweb.repl
 • In Clojure-menu: Load file in REPL (Ctrl-Alt-L of Cmd-Alt-L)
 • In REPL: (start-server)
 • Browser opent zich met 'Hello World'

Textarea toevoegen

In freqweb.routes.home

(ns freqweb.routes.home
 (:require [compojure.core :refer :all]
      [freqweb.views.layout :as layout])
 (:use [hiccup.form])) ;; <- 

Textarea toevoegen

In freqweb.routes.home

(defn home [] 
 (layout/common 
  [:div 
   [:p "Please enter some text for analysis"]
   (form-to [:post "/myresult"]
       (text-area {:rows "4" :cols "50"} "mytext")
       [:br]
       (submit-button "Send"))]))

De eerste pagina

img/home.png

Afhandeling submit

(defn myresult [text]
 (let [words (clojure.string/split text #" ")
    freqs (frequencies words)]
  (layout/common [:p (str freqs)])))

(defroutes home-routes
 (GET "/" [] (home))
 (POST "/myresult" [mytext] (myresult mytext)))

Tekst invullen

img/text-input.png

Resultaat (ruwe data)

img/freqs-browser.png

Verbetering?

Hoe tonen we bijvoorbeeld de top 5 resultaten in een mooie tabel?

Sorteren van collecties

Bijvoorbeeld sorteren op lengte van strings

(sort (fn [a b] (< (count a) (count b)))
   ["dog" "elephant" "bird"])
;;=> ("dog" "bird" "elephant")
(sort-by count < ["dog" "elephant" "bird"])
;;=> ("dog" "bird" "elephant")

(Vraag: is sort een hogere orde functie?)

Map als collectie sorteren

(def m {"foo" 1 "bar" 2 "baz" 4 "qux" 3})
(seq m) ;;=> (["foo" 1] ["bar" 2] ["qux" 3] ["baz" 4])
(sort (fn [a b] (> (second a) (second b))) m)
;;=> (["baz" 4] ["qux" 3] ["bar" 2] ["foo" 1])
(sort-by second > m)
;;=> (["baz" 4] ["qux" 3] ["bar" 2] ["foo" 1])
(take 2 (sort-by second > m)) ;;=> (["baz" 4] ["qux" 3])

Top 5 van frequentietabel

(defn select-top-5 [freqs]
 (take 5 (sort-by second > freqs)))

Nieuwe resultaatpagina

(defn myresult [text]
 (let [words (clojure.string/split text #" ")
    freqs (frequencies words)
    top5 (select-top-5 freqs)]
  (layout/common [:p (for [[word amount] top5]
            [:p "The word " word 
              " occurs " amount " times"])]
         [:a {:href "/"} "Back"])))

Nieuwe resultaatpagina

img/new-result.png

Meer leren

Meer leren

Meer leren

Einde

Bedankt voor jullie aandacht!

Vragen?